01/02/2023NOVOSTI

RADIONICA O IMPLEMENTACIJI GAP-A NA UNIVERZITETU DŽEMAL BIJEDIĆ U MOSTARU (UNMO)

Nakon usvajanja Gender akcionog plana na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru 2021. godine, realizovano je niz aktivnosti koje promiču rodnu ravnopravnost u akademskoj zajednici. Redovni monitoring i evaluacija dosadašnjih aktivnosti neminovno je zbog kvalitetnijeg nastavka rada. Tako je na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru, dana 30. januara 2023. godine održana radionica sa Savjetodavnim odborom za rodnu ravnopravnost koji predvodi prof. Rebeka Kotlo.

Radionicu su održale akademske direktorice Univerzitetskog gender resursnog centra Univerziteta u Sarajevu, prof. dr. Zilka Spahić Šiljak i prof. dr. Jasna Kovačević. Direktorice su razgovarale sa članovima i članicama Savjetodavnog odbora za rodnu ravnopravnost UNMO „Džemal Bijedić“ o postavljenim i ostvarenim ciljevima. Cjelokupan GAP UNMO „Džemal Bijedić“ dostupan je na linku: https://unigerc.unsa.ba/gender-akcioni-planovi/

Podsjećamo, Gender akcione planove usvojilo je 18 partnerskih univerziteta/sveučilišta u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori i Hrvatskoj kroz projekat Uvođenje rodno osvještenih politika u visoko obrazovanje (UNIGEM) koji sprovodi TPO Fondacija uz finansijsku podršku Britanske ambasade.