01/02/2023NOVOSTI

RADIONICA O IMPLEMENTACIJI GAP-A NA SVEUČILIŠTU U MOSTARU (SUM)

Jedan od partnerskih sveučilišta u okviru UNIGEM projekta je i Sveučilište u Mostaru. Godine 2021. SUM je usvojio Gender akcioni plan (GAP) te se obavezao na ostvarivanje nekoliko ciljeva. Dana 30. januara 2023. godine realizovana je radionica sa članovima i članicama Savjetodavnog odbora za rodnu ravnopravnost. Na čelu sastanka bila je prof. dr. Davorka Topić Stipić.

Radionicu su predvodile akademske direktorice Univerzitetskog gender resursnog centra Univerziteta u Sarajevu (UNIGeRC), prof. dr. Zilka Spahić Šiljak i prof. dr. Jasna Kovačević. Jedan od ciljeva GAP-a bio je inkorporiranje silabusa u nastavni plan i program. Upravo je tih pet silabusa i inkorporirano u izborni sveučilišni kolegij pod nazivom „Ravnopravnost spolova“ te je ponuđen na preddiplomskoj i diplomskoj razini.

Implementacija i sprovedba Gender akcionog plana je aktivnost projekta Uvođenje rodno osviještenih politika u visoko obrazovanje (UNIGEM) koji realizuje TPO Fondacija uz finansijsku podršku Britanske ambasade.