30/11/2022NOVOSTI

Radionica o implementaciji i monitoringu GAP-a na Univerzitetu u Zenici (UNZE)

Akademske direktorice UNIGeRC-a prof. dr. Zilka Spahić Šiljak i prof. dr. Jasna Kovačević održale su 29.11.2022. radionicu sa članovima i članicama Savjetodavnog odbora za rodnu ravnopravnost Univerziteta u Zenici, u okviru projekta UNIGEM.  Dekanesa Pravnog fakulteta prof. dr. Larisa Velić je istakla da su prema Gender akcionom planu (GAP) Univerziteta u Zenici uspjeli implementirati dvije ključne aktivnosti koje se odnose na orodnjavanje nastavnog plana i programa. Usvojena je Odluka Senata da se na nivou Univerziteta za sve studente uvede izborni predmet Uvod u rodnu ravnopravnost. To je velik iskorak, jer će studenti svih fakulteta moći birati ovaj predmet. Također, otvorena je Kancelarija za psihološku i pedagošku podršku nastavnicima i studentima UNZE.

Podsjećamo, strateška područja GAP-a na Univerzitetu u Zenici su: institucijska kultura rodne ravnopravnosti koja se provodi i promoviše u procesima i sistemu donošenja odluka kroz politike rodne ravnopravnosti, povećanje rodne ravnopravnosti u podršci naučnom i umjetničkom radu, harmonizacija radnog okruženja, integracija rodne perspektive u studijske programe putem povećane edukacije području rodne ravnopravnosti, posebno edukacija o posljedicama nasilja nad ženama kao i rodno/spolno zasnovanog nasilja u cjelini.  

Savjetodavnom odboru za rodnu ravnopravnost Univerziteta u Zenici predstavljena je tabela za izvještavanje prema ciljevima i indikatorima GAP-a, koja će kao alat projekta UNIGEM pomoći Univerzitetu da lakše prati provođenje institucionalnog GAP-a.