07/04/2023NOVOSTI

Radionica „Rodno zasnovano uznemiravanje/nasilje: preventivni i represivni mehanizmi na Univerzitetu u Sarajevu“ održana 5. i 6. 4. 2023. za dekane_ice i direktore_ice članica Univerziteta u Sarajevu

Na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije je 5. i 6. 4. 2023. godine organizirana radionica rodne ravnopravnosti za dekane_ice i direktore_ice članica Univerziteta u Sarajevu na temu „Rodno zasnovano uznemiravanje/nasilje: preventivni i represivni mehanizmi na Univerzitetu u Sarajevu“. Predavačica je bila prof. dr Marija Lučić-Ćatić.

Sadržaj radionice je obuhvatio teme: što je rodno zasnovano uznemiravanje i rodno zasnovano nasilje, koji preventivni i koji istražni i represivni mehanizmi postoje na UNSA-i (način prijavljivanja, relevantni pravni propisi i nadležna tijela).

Radionica je organizirana u okviru projekta „University and Gender Mainstreaming (UNIGEM)“ te realizirana od Univerzitetskog gender resursnog centra (UNIGeRC) i TPO fondacije.