15/12/2023NOVOSTI

Rodno zasnovano nasilje – odgovori mladih

O nasilju se mnogo govori ali se nedovoljno radi, pa je važno da mladi dižu svoje glasove i traže rješenja. Tokom kampanje 16 dana aktivizma studentice i studenti ali i njihovi nastavnici sa partnerskih univerziteta su na online sesijama razgovarali o načinima prevencije i suzbijanja svih oblika rodno zasnovanog nasilja. Tokom novembra i decembra 2023. godine u okviru UNIGEM projekta održano je osam trosatnih online radionica za osam grupa koje je vodila prof.dr. Zilka Spahić Šiljak.

Nasilje nije put, nasilje rješenje, nasilje rađa novo nasilje, riječi su kojima je prof.dr. Spahić Šiljak uvodna izlaganja o različitim oblicima rodno zasnovanog nasilja.

Svako nasilje počinje verbalno, uvredama i sluđivanjem sve dok žrtva ne počne sumnjati u sebe i dok ne izgubi i ono malo samopouzdanja koje je imala. Prof.Spahić Šiljak je naglasila da kada žene dođu u sigurne kuće da se zaštite od nasilnika, prvo što pitaju terapeutkinje je da ima kažu da li su normale. Do te mjere žrtve budu sluđene da same nisu sigurne šta im se događa.

Sve sesije su prevođene simultano na engleski jezik kako bi gosti i gošće sa Magistarskog programa ljudskih prava mogli sudjelovati i dati svoj doprinos. Važno je bilo tokom plenumskih diskusija čuti različita iskustva iz Albanije, Sjeverne Makedonije, Italije, Austrije, Češće i Poljske i Bugarske i napraviti usporedbe koje pokazuju da su problemi slični te da ni mnogo razvijenije zemlje Zapada nemaju efikasne mehanizme zaštite.

U zaključku svake sesije studenti su isticali da je važno da se na univerzitetima uvede kao obavezan predmet rodno zasnovanog nasilje koji je već kreiran i ponuđen partnerskim univerzitetima ali je pitanje volje za cjelovitom integracijom ovakvog kolegija.