29/06/2024NOVOSTI

Simpozij „Filozofija u učionici“ održan na IFDT-u u Beogradu u sklopu projekta UNIGEM

U utorak, 25. juna 2024., u sklopu projekta UNIGEM, a u saradnji sa Laboratorijem obrazovnih teorija Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu, organiziran je stručni skup za nastavnike i nastavnice filozofije u srednjoj školi, u formi simpozija pod naslovom Filozofija u učionici.

Iako filozofija ima svoje mjesto u našem obrazovnom sistemu, istraživanja specifičnih pedagoških pristupa i metoda primjenjivih u srednjoškolskoj nastavi filozofije su relativno rijetka. Ova praznina ukazuje na potrebu za dubljim razumijevanjem metoda putem kojih se učenicima mogu djelotvorno prenositi filozofski sadržaji i načini mišljenja, kako bi se osiguralo da pedagoške strategije odgovaraju ciljevima filozofskog obrazovanja. Istraživanje, kreiranje i objavljivanje opsežnih studija o metodici nastave filozofije omogućilo bi ne samo razvoj inovativnih nastavnih praksi već jasan uvid i šire razumijevanje potencijala nastave filozofije u obrazovno-vaspitnom razvoju učenika. Postoji očigledna potreba za daljim istraživanjima u ovom području, koja bi obogatila kako obrazovnu teoriju tako i pedagošku praksu. Stručnim skupom Filozofija u učionici želimo da pokrenemo stručnu diskusiju u ovom pravcu.

Programski i organizacioni odbor:
Miloš Jeremić (Požarevačka gimnazija)
Predrag Krstić (IFDT)
Aleksandar Milanković (IFDT)
Olga Nikolić (IFDT)


Program Simpozija

Knjiga apstrakata