27/12/2023NOVOSTI

U sklopu projekta UNIGEM na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije (FKKSS) održan Okrugli stol na temu “Policijsko postupanje u slučaju rodno zasnovanog nasilja”

U petak, 22. decembra 2023., u sklopu projekta UNIGEM i kampanje “16 dana aktivizma” na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije (FKKSS) Univerziteta u Sarajevu (UNSA) održan je Okrugli stol na temu “Policijsko postupanje u slučaju rodno zasnovanog nasilja”.

Učesnici_e su bile_i:prof. dr. Nedžad Korajlić,prof. dr. Irma Deljkić, prof. dr. Adnan Fazlić, prof. dr. Elvira Čekići prof. dr. Azra Adžajlić Dedović.

Ovo prilikom je istaknuto da su se brojni femicidi desili u Bosni i Hercegovini tokom 2023., tj. u maju u Tuzli, u augustu u Gradačcu i Živinicama, u septembru u Zavidovićima, u novembru u Sarajevu. Međutim, i prije ovih slučajeva femicid je predstavljao problem u Bosni i Hercegovini, ali o njemu se nije dovoljno govorilo i nije se postupalo na adekvatan način.

Kada pogledamo podatke Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine u periodu od 2016. do 2022., vidimo da je nasilnom smrću stradalo 76 žena, što se može smatrati alarmantnim i što zahtijeva hitnu reakciju svih nadležnih institucija. Jedna od tih institucija su svakako i policijske agencije, o čijem postupanju je bilo govora na Okruglom stolu.

Uzimajući u obzir da je rodno zasnovano nasilje jedan od oblika kriminaliteta koji ima dugoročne indvidualne, društvene, ali i sigurnosne posljedice, nužno je osigurati koordiniran i unificiran odgovor svih policijskih službenika u tim slučajevima. Adekvatan odgovor na ove oblike nasilja, naravno, zahtijeva investiranje u kapacitete svih institucija koje se nalaze u lancu normalne socijalne kontrole, odnosno onih koje rade na njihovom sprečavanju i suzbijanju, s naglaskom na policiji, čiji je hitan odnosno efikasan odgovor u direktnoj korelaciji sa zaštitom života i tjelesnog integriteta žrtava nasilja.

Policija, kao jedan segment ovlaštenih službenih lica, treba da djeluje promptno po svakom saznanju za neko nasilje, bez razmišljanja ‘možda to nije baš tako’. Uvijek se može desiti da bude izuzetno kompleksno nasilje, pa tako analize pokazuju da su osobe koje su bile žrtve ubistava, često prije toga bile žrtve drugih oblika nasilja (fizičkog, psihičkog, mentalnog ili na neki drugi način).

Potrebno je na vrijeme identificirati osobu kao nasilnika, tj. potrebno je pravovremeno spasiti osobu koja je žrtva. Također, jasno je da u tim situacijama nisu samo žrtve žene, tu su žrtve i djeca, tj. kompletne porodice, a onda i komšije i sugrađani, koji to doživljavaju na jedan posredan način. Tako da, primjera radi, bez obzira što nismo iz Gradačca, zločin koji se tamo desio doživjeli smo kao da se dešava kraj nas.