15/06/2022NOVOSTI

U sklopu projekta UNIGEM održan trening pod nazivom „Rodna ravnopravnost u praksi obrazovnih i naučnoistraživačkih institucija“

U Rektoratu Univerziteta u Beogradu je u utorak i srijedu, 7. i 8. juna 2022., održan trening pod nazivom Rodna ravnopravnost u praksi obrazovnih i naučnoistraživačkih institucija, kojem su prisustvovali predstavnici i predstavnice partnerskih institucija koje učestvuju u projektu UNIGEM. Pozdravne riječi su prisutnima uputili dr. Luka Glušac, pomoćnik direktorice Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu, dr. Vladimir Mikić, generalni sekretar Univerziteta u Beogradu, i prof. dr. Zilka Spahić Šiljak, programska direktorica TPO fondacije iz Sarajeva.

Teme, obrađene tokom treninga, bile su:  Izazovi provođenja rodnog akcionog plana u akademskoj zajednici i Izazovi gender mainstreaminga na Univerzitetu u Beogradu. Prvu temu je izložila dr. Ana Hofman, viša naučna saradnica sa Inštituta za kulturne in spominske študije ZRC SAZU (Slovenija), a druguprof. dr. Ivanka Popović sa Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Treća tema je nosila naslov Rodna ravnopravnost u praksi obrazovnih i naučnoistraživačkih ustanova: unapređenje normativnog okvira na osnovu procene stanja, a predstavila ju jeprofesorica Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu dr. Ljubinka Kovačević.

Drugog dana treninga, 8. juna 2022., učesnici_ce imali su priliku poslušati izlaganje doc. dr. Karoline Lendak Kabok sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, koja je u vezi s temom od prethodnog dana, tj. provođenjem akcionog plana rodne ravnopravnosti u akademskoj zajednici, predstavila iskustva svog Univerziteta.

Završni dio treninga sastojao se od grupnog rada koji je vodila Biljana Maletin, trenerica i stručnjakinja za uvođenje rodne perspektive u javne politike, i koji se odnosio na provođenje rodnih akcionih planova na akademskim institucijama.