15/12/2023NOVOSTI

U SKLOPU PROJEKTA UNIGEM ODRŽANA EDUKACIJA POLICIJSKIH SLUŽBENICA

TPO fondacija je u saradnji s Mrežom policijskih službenica i NVO DTCare, u sklopu projekta Uvođenje rodne perspektive na univerzitete (University and Gender Mainstreaming – UNIGEM), u četvrtak, 14. decembra 2023., u prostorijama Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) održala edukaciju, koja se sastojala od četiri predavanja pod nazivima:

– Sigurnost i povjerenje (predavač prof. dr. Mirza Smajić, šef Odsjeka za sigurnosne i mirovne studije Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu)

– Rodni stereotipi (predavačica prof. dr. Zilka Spahić Šiljak, direktorica TPO fondacije i profesorica rodnih studija na Univerzitetu u Zenici)

– Od mikro do makro: kako mikroagresija vodi ka makrodiskriminaciji (predavači doc. dr. Amer Smailbegović, DTCare, i Zemira Konjalić, direktorica predstavništva DTCare)

– Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji, Istanbulska konvencija i kazneno zakonodavstvo (predavačica Branka Mašić, sutkinja Višeg suda za prekršaje Republike Hrvatske u penziji).

Edukaciji su prisustvovale ukupno 24 policajke, i to predstavnice: Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH, SIPA-e, Granične policije BiH, Federalne uprave policije, Sudske policije FBiH, MUP-a ZDK i MUP-a HNK.

Tokom edukacije istaknuto je da “povjerenje predstavlja ključni faktor za uspostavljanje političke stabilnosti, sigurnosti i ekonomskog prosperiteta jedne države“, dok sigurnost predstavlja „stanje u kojem je obezbijeđen uravnotežen fizički, duhovni, društveni i materijalni opstanak pojedinca i društvene zajednice u odnosu prema drugim pojedincima, društvenim zajednicama i prirodi“.

U pogledu rodnih stereotipa istaknuta je važnost razlikovanja roda i spola, a potom je uslijedila kratka radionica o rodnim ulogama u svakodnevnom životu danas.

U dijelu o mikroagresiji i diskriminaciji, fokus je bio na retoričkim strategijama koje mogu pomoći u konfliktnim situacijama, dok je u dijelu o kaznenom zakonodavstvu naglasak stavljen na tumačenje Istanbulske konvencije i praktičnu primjeni pojedinih odredbi Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji.

Policajkama koje su učestvovale na edukaciji uručeni su certifikati.

Ovom prilikom se zahvaljujemo Mreži policijskih službenica i Kristini Jozić, predsjednici Mreže, (https://www.facebook.com/UdruzenjeMPS) i NVO DTCare (https://www.facebook.com/dtcareofficial) na saradnji, kao i svim našim predavačima i predavačicama te učesnicama.