31/05/2022KONFERENCIJE | NOVOSTI

U sklopu projekta UNIGEM održana konferencija o rodnoj ravnopravnosti na Univerzitetu u Banjoj Luci

U organizaciji Instituta za humanističke i društvene nauke Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci (UNBL) u četvrtak i petak, 26. i 27. maja 2022., održana je regionalna konferencija pod nazivom „Rodna ravnopravnost na univerzitetima: teorijske perspektive, institucionalno djelovanje i društveni angažman“. U radu ovog naučno-stručnog skupa učestvovali su predstavnici i predstavnice univerziteta, naučnih instituta i nevladinih organizacija iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Srbije.

Konferenciju su otvorili: prof. dr. Dalibor Kesić, prorektor za ljudske i materijalne resurse Univerziteta u Banjoj Luci i koordinator projekta UNIGEM za UNBL, prof. dr. Srđan Dušanić, dekan Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i prof. dr. Tatjana Mihajlović, članica Instituta za humanističke i društvene nauke. U uvodnom dijelu konferencije posebno je naglašeno da je rodna nejednakost jedan od bitnih društvenih problema kome se treba posvetiti veća pažnja i u akademskom prostoru. U tome posebnu ulogu imaju fakulteti u svom domenu rada i istraživanja, ali i univerzitet u cjelini, s obzirom da je riječ ne samo o naučnom pristupu ovim pitanjima, već i razvoju organizacione kulture u akademskom prostoru.

Tokom dvodnevnog rada u okviru konferencije održano je šest tematskih sesija i jedna panel diskusija na kojima su predstavljena kako teorijski i empirijska istraživanja tako i institucionalne strategije i primjeri aktivističkog rada u borbi za bolji položaj žena u društvu. U okviru sesije o feminističkim i rodnim teorijama raspravljalo se o Drugosti u filozofiji, feminističkoj epistemologiji, hermeneutičkoj nepravdi. Zašto i dalje žene ostaju na marginama istorijskih istraživanja, u kojoj mjeri su nevidljive u javnom prostoru i na koji način je to moguće mijenjati bila je tema razgovora tokom sesije o zaboravljenom nasljeđu. Rodno zasnovano nasilje, kao problem koji je znatno izražen u savremenim društvima, bila je tema u okviru koje je poseban naglasak bio na lokalnim istraživanjima i konkretnim načinima pomoći ženama žrtvama nasilja.