17/04/2024NOVOSTI

U sklopu projekta UNIGEM održane dvije radionice na filozofskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci

U utorak, 9. aprila, na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci održana je radionica pod nazivom „Rodna ravnopravnost: međunarodni dokumenti i nacionalno zakonodavstvo“. Radionicu je vodila prof. dr Milena Karapetrović sa Katedre za filozofiju Filozofskog fakulteta. Ova aktivnost dio je projekta UNIGEM. Tokom edukacije studenti i studentice su bili u mogućnosti da više saznaju o teorijskim i pravnim aspektima rodne ravnopravnosti, glavnim međunarodnim deklaracijama, te Zakonu o rodnoj ravnopravnosti BiH. Tokom rasprave bilo je riječi o tome u kojoj mjeri se implementiraju članovi Zakona posebno u oblasti obrazovanja, te na koji način se kroz institucionalne mehanizme može djelovati protiv rodno zasnovanog nasilja.

Na Filozofskom fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci u petak, 12. april, održana je i radionica „Žene i umjetnost: patrijarhat, rodni stereotipi i odgovor umjetnica“. Studenti i studentice bili su u prilici da nešto više saznaju o tome na koji način je patrijarhat oblikovao umjetnost kroz istoriju i kako je to uticalo na prikaz žena i ženskog tijela u umjetničkim dijelima. Poseban dio posvećen je i odgovoru umjetnica – doprinosu književnica u izgradnji savremene slike društva koja uključuje i rodni aspekt. Radionicu je održala prof. dr Milena Karapetrović sa Katedre za filozofiju. Ovaj događaj predstavlja dio aktivnosti u okviru projekta UNIGEM, a u kome je i Univerzitet u Banjoj Luci jedna od partnerskih organizacija.