15/12/2023NOVOSTI

ZAVRŠNI PANEL U OKVIRU KAMPANJE „16 DANA AKTIVIZMA“

Dana 12.12.2023. održan je završni panel kojim se zaključila kampanja „16 dana aktivizma“. U okviru UNIGEM projekta, TPO Fondacija i Sarajevska škola nauke i tehnologije (SSST) organizovali su panel kroz koji su se panelisti/ce osvrnuli na to šta je sve urađeno od prošlogodišnje kampanje pa do danas, sa kojim izazovima se susreću pružatelji/ce podrške žrtvama nasilja, kako se femicid tretira u zakonskim okvirima i mnoga druga pitanja.

Panel je moderirala predstavnica SSST-a Emina Ganić, a panelisti/ce bile/i su:

prof. dr. Zilka Spahić Šiljak, direktorica TPO fondacije, Mubera Hodžić Lemeš, direktorica Sigurne kuće u Sarajevu, Emina Bošnjak, direktorica Sarajevski otvoreni centar, prof. dr. Jasminka Hasić Telalović sa SSST, psihologinja i psihoterapeutkinja Maja Misira Rašić, Gimnazija SSST i  doktor pravnih nauka, Nermin Šehović.

S obzirom da je TPO fondacija ovogodišnju kampanju fokusirala na femicid, specijalista iz oblasti krivičnog prava, dr. Šehović, objasnio je da femicid ističe motiv ubistva odnosno ubistvo utemeljno na rodu. „Pitanje femicida, iz ugla krivično procesne istrage, se najviše posmatra iz ugla motiva. Zašto je upravo izvršilac ubio ženu? Međutim, šta imamo ako neke stvari ne definišemo kako treba? … Obzirom da krivično zakonodavstvo nije uvrstilo, bar kao motiv femicida, mi ustvari nismo dobili ništa. Dvanaest godina se to čeka.“  -pojašnjava Šehović.

Jedan od zaključaka panela je nedovoljna angažovanost mladih koju su primijetile stručnjakinje kroz oblasti formalnog i neformalnog obrazovanja. Potrebno je njegovati i poticati feministički aktivizam i ohrabrivati mlade da prijavljuju i ne šute na pojavu rodno zasnovanog nasilja.

Cjelokupni panel je dostupan na linku

Fotografije: SSST.