01/12/2022NOVOSTI

16 dana aktivizma: Aktivnosti Univerziteta u Novom Sadu (UNS)

Univerzitet u Novom Sadu (UNS) mnoštvom aktivnosti obilježava kampanju “16 dana aktivizma za rodnu ravnopravnost” projekta UNIGEM u periodu od 25.11. do 10.12.2022., i na taj način se pridružuje globalnoj kampanji koja se obilježava u preko 180 svjetskih zemalja. Interesantnim i edukativnim događajima- radionicama, tribinama, predavanjima i promocijama, UNS će doprinijeti podizanju nivoa svijesti javnosti o potrebi aktivnog angažmana u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja. 

Predavanje na temu “Osnovni pojmovi i termini rodnih studija – izazovi kontekstualizacije i lokalizacije” 29.11.2022. održala je dr. Zorana Antonijević, naučna saradnica Centra za međunarodnu bezbednost na Fakultetu političnih nauka Univerziteta u Beogradu, u svečanoj sali Filozofskog fakulteta.


U fokusu tribine “Rodno zasnovano nasilje i femicid – odgovornost i značaj medija”, planirane za 01. decembar u 18:00 sati u Rektoratu UNS, bit će razgovor o medijima i etičkom izvještavanju o femicidu i nasilju. O rodno senzitivnom izvještavanju, posljedicama koje neetičko novinarstvo ostavlja na žene, načinima izvještavanja koji motivišu žrtve da prijave nasilje, te položaju novinarki koje se bave ovim temama, govore: Jovana Gligorijević, novinarka, autorka emisije “Tabu” i jedna od osnivačica grupe “Novinarke protiv nasilja”, Jelena Višnjić, jedna od osnivačica i direktorica feminističkog kulturnog centra “Befem”, Sanja Pavlović ispred Autonomnog ženskog centra i članica grupe “Novinarke protiv nasilja”, te Marija Erdelji, fotografkinja i članica grupe “Novinarke protiv nasilja”. Razgovor moderira novinarka Tamara Srijemac.


Promocija knjige “Položaj žena u prostituciji u Republici Srbiji” autorke dr. Dragane Pejović, organizovana je u Rektoratu UNS, 05. decembra 2022., sa početkom u 12:00 sati. O knjizi govore: dr. Gordana Stojaković, nezavisna istraživačica, Darinka Provči, advokatkinja i dr. Dragana Pejović, autorka. Ova knjiga problematizuje položaj žena koje se bave prostitucijom u Srbiji. Autorka prostituciju istražuje iz rodne perspektive jer se prostitucija smatra ženskom profesijom. Tako, posebnu pažnju posvećuje uzrocima koji utiču da žena odabere prostituciju za profesiju. Ulaskom u prostituciju žena stiče identitet prostitutke koji joj obilježava život u svim aspektima. Autorkin fokus je na pravnom aspektu položaja žena u prostituciji koja je zakonom regulisana kao prekršaj protiv javnog reda i mira. Pravni položaj žena u prostituciji u Srbiji istražuje u svjetlu zakonskog rješenja, kao i kroz postupanje pripadnika policije i sudova prema ženama koje se bave prostitucijom.    


Radionica “Muškarci protiv nasilja nad ženama” održat će se 08. decembra u multimedijalnoj sali Rektorata UNS, a radionicu će voditi Miloš Ćajić, organizacija “Ne posmatraj. Reaguj!”. U razgovoru o nasilju često možemo čuti rečenicu među muškarcima “ja nisam takav”. Ova radionica želi da omogući svakome ko se osjeća tako i ko “nije takav” da se priključi i to pokaže na djelu, te da se na taj način, obrazovanjem, utiče na promjenu društvenih normi i stvara društvo ravnopravnosti bez nasilja. 

Ulaz za sve događaje je slobodan.