01/12/2022NOVOSTI

16 dana aktivizma: Debatni klub Alkibijad UNIBL obilježio Kampanju

U periodu od 29. do 30. novembra 2022. Debatni klub “Alkibijad” je u saradnji sa Univerzitetom u Banja Luci (UNIBL) i TPO fondacijom obilježio kampanju “16 dana aktivizma za rodnu ravnopravnost” projekta UNIGEM koji TPO fondacija provodi regionalno u partnerstvu sa 19 univerziteta iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Srbije uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva. Slogan Kampanje za 2022. je “Progledaj, govori protiv nasilja”.   

Prva aktivnost je realizovana 29. novembra i činile su je radionice na teme “Rodna ravnopravnost”, “Nasilja nad ženama”, “Korištenja instituta nužne odbrane od strane žrtve nasilja”, “Mobing na radu” i “Nemogućnost korištenja porodiljskog odsustva”. Predavači su bili: prof. dr. Mile Šikman, načelnik Centra za obuku policijskih službenika MUP-a Republike Srpske i profesor na Pravnom i Fakultetu bezbjedonosnih nauka UNIBL, tem r. Sanda Gvero, asistentica na Pravnom fakultetu UNIBL.   

Nakon radionica uslijedila je diskusija koja je rezultirala mnogobrojnim zaključcima o načinima prevencije nasilja nad ženama.

Druga aktivnost realizovana je 30. novembra u sudnici Pravnog fakulteta UNIBL, gdje je održana debata na tezu “Žrtve nasilja ne treba kažnjavati za orekoračenje nužne odbrane”.  Nakon debate uslijedila je diskusija publike koju su činili članovi_ce Crvenog krsta Banja Luka, članovi_ce Debatnog kluba “Gorgije” Gimnazije Banja Luka, predstavnici_ce Grada Banja Luka i studenti_ce UNIBL. 

Zahvaljujemo se Debatnom klubu “Alkibijad”, Univerzitetu u Banjoj Luci i svim učesnicima_cama koji su svojom podrškom, prisustvom i aktivnim učešćem  pomogli u realizaciji Kampanje.