07/12/2022NOVOSTI

16 dana aktivizma: Posjete studenata Pravnog fakulteta drugim članicama Univerziteta u Bihaću i srednjm školama na području Bihaća

U okviru kampanje “16 dana aktivizma za rodnu ravnopravnost” 05. i 06. decembra 2022. studenti_ce Pravnog fakulteta Univerziteta u Bihaću (UNBI) upriličili su posjete Pedagoškom fakultetu i Islamskom pedagoškom fakultetu UNBI, kao i JU Medicinskoj školi Bihać, JU Mješovitoj elektrotehničkoj i drvoprerađivačkoj srednjoj školi, te Richmond Parku Međunarodnoj osnovnoj školi i koledžu. Cilj posjeta bila je edukacija o važnosti problema – rodno zasnovanog nasilja i rodne neravnopravnosti, kao i pronalaska potencijalnih rješenja za njihovu prevenciju i uspostavu rodne ravnopravnosti. Edukativne posjete organizovao je Centar za ravnopravnost spolova UNBI, u sklopu regionalnog projekta UNIGEM, i u saradnji sa TPO fondacijom, koja projekat provodi u partnerstvu sa 19 univerziteta iz BiH i regije, uključujući Univerzitet u Bihaću, uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva. U razmjeni je učestvovalo preko 100 studenata_tica, učenika_ica i nastavnika_ca.

Tom prilikom su studenti_ce Neila Ružnić, Samra Dragušić, Lejla Rekić, Ibrahim Jusić, Meris Haskić, Faris Hasić, Adna Zirić i Merisa Nesimović drugim studentima_cama i učenicima_cama pokušali približiti i pojasniti društveni problem nasilja nad ženama i rodne neravnopravnosti, te razviti diskusiju, kao i odgovoriti na postavljena pitanja.

Među ključnim postavljenim pitanjima, ujedno i raspravi, bila su sljedeća: šta je to nasilje prema ženama, kako se manifestira, koje su metode zadržavanja žena u odnosima u kojima trpe nasilje, kako zaštiti žene koje ne prijavljuju nasilje ili kako se ti slučajevi neprijavljenog nasilja uopšte mogu saznati ako ih žrtva ne prijavi.

Predstavljene su i uspostavljene ugovorne politike na Pedagoškom fakultetu UNBI koje štite sve studenete_ice, nastavno i nenastavno osoblje od akta nasilja, podrazumijevaju posebne procedure prijave, uključujući anonimne, te je otvoren prijedlog saradnje Pedagoškog i Pravnog fakulteta UNBI povodom navedene Politike.

Posjete su omogućile spoznaju važnosti naznačenog društvenog problema, osvještavanje mladih o ovom problemu, kao i konstruktivne diskusije u pravcu pronalaska potencijalnih rješenja.