28/11/2022NOVOSTI

16 dana aktivizma: profesori Univerziteta u Sarajevu (UNSA) protiv rodno zasnovanog nasilja

Univerzitet u Sarajevu (UNSA) pridružuje se sprovođenju globalne kampanje „16 dana aktivizma“ koja se svake godine obilježava od 25. novembra do 10. decembra. Moto ovogodišnje kampanje partnerskih univerziteta UNIGEM projekta je “Progledaj, govori protiv nasilja“ čime se stavlja naglasak na važnost javnog govora o prisustvu rodno zasnovanog nasilja u akademskoj zajednici.  U skladu s tim, jedna od prvih aktivnosti UNSA- u sklopu Kampanje je i kreiranje informativnog videa sa univerzitetskim profesorima o prisustvu rodno zasnovanog nasilja te važnosti implementacija rodnih politika.

Haruna Bandić, studentica V godine na Odsjeku za komparativnu književnost i informacijske nauke na FFUNSA izradila je ovaj video u saradnji sa profesorima sa Ekonomskog Fakulteta, Filozofskog Fakulteta, te Fakulteta Političkih Nauka UNSA-e. Posebno je važno istaknuti kako su ciljano odabrani muški sagovornici čime se naglašava kako fenomen rodno zasnovanog nasilja nije samo žensko pitanje. Osnovne poruke ovog uratka naglašavaju potrebu za sankcionisanjem počinilaca rodno zasnovanog nasilja, uvođenjem promjena dominatnih socijalnih paradigmi, te važnost uvrštavanja rodnih politika u akademskoj zajednici kao jedan od načina na koji univerziteti mogu postati mjesta gdje se gaji pluralistički način razmišljanja i sigurnost studenata_ica.

Zahvaljujemo se saradnicima i učesnicima videa dr. Denisu Berberoviću, prof. Dr. Ljiljanu Veselinoviću, ass. Jasminu Hasanoviću, ass. Matiji Bošnjaku te prof.dr. Nerzuku Ćuraku.