06/12/2023NOVOSTI

16 DANA AKTIVIZMA: SVEUČILIŠTE HERCEGOVINA PROTIV NASILJA

Dana 02. decembra 2023. godine u prostorijama Sveučilišta Hercegovina, a u sklopu UNIGEM projekta, održana je serija interaktivnih radionica povodom kampanje „16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja“.

Radionice su vodili:

dr. sc. Martina Primorac – “O kampanji 16 dana aktivizma”,

dr. sc. Karolina Tadić Lesko – “Programi za prevenciju nasilja u obitelji” i

dr. sc. Sandi Dizdarević – “Društveni izostanak reakcije na nasilje u obitelji”.

Radionice je bilo moguće pratiti i online putem.

Također, u prostorijama Fakulteta društvenih znanosti dr. Milenka Brkića održan je radni seminar za nastavno osoblje Sveučilišta Hercegovina. Nastavno osoblje upoznato je s UNIGEM Izvješćem o obukama nastavnog osoblja na partnerskim univerzitetima u prvom kvartalu 2023. godine a pružen je i osvrt na dosadašnje provedene aktivnosti u cilju prevencije i borbe protiv rodno zasnovanog nasilja te osiguranja integriteta i kvaliteta u visokom obrazovanju.

“16 dana aktivizma” je svjetska kampanja koja započinje 25. studenog, Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama i završava 10. prosinca, Međunarodnim danom ljudskih prava. Kampanja treba dovesti u fokus svog rada okvir ljudskih prava i koristiti ga kako bi osigurala da državni i nedržavni akteri pokažu odgovornost za nasilje nad ženama. U fokus ovogodišnje kampanje stavljena je prevencija i borba protiv femicida.