15/12/2023NOVOSTI

16 DANA AKTIVIZMA: SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU PROTIV NASILJA

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku održao niz aktivnosti i time obilježio globalnu globalna kampanju „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama i djevojčicama“.

Dana 16.05.2023. na Filozofskom fakultetu Osijek u svečanoj dvorani 60 izv. prof. dr. sc. Anita Dremel s Katedre za sociologiju održala je edukaciju za nastavnike pod nazivom Rodno osjetljiv jezik i komunikacija. Aktivnost se odvila uz podršku projekta UNIGEM te u sklopu rada osječke podružnice Hrvatskog sociološkog društva i sveučilišnog Povjerenstva za rodnu ravnopravnost. Raspravljalo se o primjerima i savjetima iz nekoliko različitih dokumenata te izdvojili glavna načela kojih se možemo držati u nastojanju da eliminiramo diskriminaciju iz načina na koji koristimo jezik.

Na Filozofskom fakultetu Osijek održana je 22.03.2023. promocija knjige Nasilje nad trudnicama u Bosni i Hercegovini: Porodica, zdravstveni sistem i radni odnosi. Uvodnu riječ dala je izv.prof.dr.sc. Anita Dremel, a autor je potom održao sat vremena predavanja o teorijskoj podlozi i empirijskim nalazima svog doktorskog istraživanja koje je objavljeno u ovoj knjizi. Promociji i predavanju prisustvovali su nastavnici/e i studenti/ce sa Sveučilišta u Osijeku, koji su započeli zanimljivu i živahnu raspravu te se zainteresirali za vlastiti rad na ovoj važnoj temi, za akademsku zajednicu, kreatore/ke javnih politika, zdravstveni sistem i radno okruženje.

Povjerenstva za rodnu ravnopravnost Sveučilišta u Osijeku i Hrvatskog sociološkog društva Julijana Mladenovska Tešija održala je 29.03.2023. na Filozofskom fakultetu u Osijeku predavanje pod nazivom Eva: dekonstrukcija i rekonstrukcija antropologije žene, koje je moderirala izv.prof.dr.sc. Anita Dremel. Perspektive teologije i filozofije u feminističkom ključu zainteresirale su kolege/ice i studente/ice. Nakon predavanja pogledali su dokumentarni film DIVNE.

U sklopu aktivnosti Povjerenstva za rodnu ravnopravnost Sveučilišta u Osijeku održana je edukacija za nastavnike 15.03.2023. u Auli Rektorata UNIOS. Tema edukacije bila je Nesvjesne pristranosti, a održala ju je izv.prof.dr.sc. Anita Dremel. Na edukaciji su bile/i pristune/i neke/i od članica/ova uprave Sveučilišta u Osijeku te kolege/ice s fakulteta sastavnica (FAZOS, PTF, MEFOS, FFOS, FOOZOS, FTOR Požega, FERIT).