21/12/2023NOVOSTI

16 DANA AKTIVIZMA: UNIVERZITET DONJA GORICA PROTIV NASILJA

Univerzitet Donja Gorica u okviru kampanje „16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja – PROTIV FEMICIDA” prezentovao je istraživanje “Društveni i institucionalni odgovor na femicid u Crnoj Gori” koje je sprovela organizacija SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Nikšić. Organizacija je održala i prezentaciju o značaju Istanbulske konvencije. Radionica je zaključena porukom da svaki muškarac, svaka žena, svaki dječak i djevojčica, svaki roditelj mora naučiti da bilo koja vrsta nasilja nije pravi način da se rješavaju teškoće. Svi moraju shvatiti da se nasilje nad ženama i u porodici više ne toleriše.

Ovom prilikom je realizovana i promocija pet knjiga koje je prevela i objavila TPO Fondacija. Promovisane su sljedeće knjige:

  • „Žene i religija“ – Deborah f. Sawyer i John Sawyer,
  • „Žene i rad“ – Susan Ferguson,
  • „Feminizam i religija u 21. stoljeću“ – Gina Messina-Dysert i Rosemary Radford Reuther,
  • „Dekolonijalni feminizam“ – Francoise Verges i
  • „Etika brige u doba prekarnosti“ – Maurice Hamington i Michael Flower

Istraživači iz NVO Prima Podgorica su održali radionicu o rodno zasnovanom nasilju, zdravim vs. toksičnim vezama studentima/cama i predavačima/cama UDG-a.

Također, UDG je organizovao i okrugli sto na temu „Borba protiv femicida u Crnoj Gori“.

Okrugli sto je održan 5. decembra 2023. godine i okupio je predstavnike/ce organizacija civilnog društva, a posebno nevladinih organizacija koje imaju dugogodišnje iskustvo u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja, kao i predstavnike/ce univerziteta, te nadležnih institucija, u prvom redu ministarstava i policije. Učesnice okruglog stola bile su: Aida Perović (NVO Prima Podgorica), Alisa Zerotić (Ministarstvo rada i socijalnog staranja), Jovana Mijović (Ministarstvo unutrašnjih poslova) i doc. dr. Nikoleta Đukanović (Fakultet pravnih nauka UDG).

Sumirane aktivnosti UDG kao i podatke o femicidu u Crnoj Gori pogledajte OVDJE.