28/12/2023NOVOSTI

16 DANA AKTIVIZMA: UNIVERZITET U TUZLI PROTIV NASILJA

U toku prošle akademske godine, a u okviru kampanje „16 dana aktivizma“, studenti/ce Pravnog fakulteta Univerziteta u Tuzli su uzeli učešće u simulaciji suđenja. Zahvaljujući uspješnosti samog projekta, sva novčana sredstva uložena su u sigurnu kuću “Viva žene” Tuzla. Zahvaljujući ovoj i drugim donacijama, uspješno je realizovan projekat postavljanja ograde te mobilijara za djecu. Saradnja sa „Viva žene“ nastavila se i ove godine. Psihoterapeuti/kinje UG „Viva Žene“ Tuzla,  su mladima prenijeli iskustvo rada sa osobama koje su doživjele različite vrste traumi. Akcenat je bio na procjeni ličnih komunikacijskih vještina te davanju osnovnih smjernica za razgovor sa žrtvama nasilja.

Dana 05. decembra 2023. održano je i javno predavanje “Femicid i silovanje u povijesnom, književnom i kulturološkom kontekstu” na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli. Predavanje je rezultat rada studentica 3. i 4. godine Odsjeka za engleski jezik i književnost koje razmatraju različite književne prikaze femicida i silovanja, kao i povijesna pojašnjenja nasilja nad ženama u kontekstu modernog kapitalističkog društva. Studentice koje su učestvovale u aktivnosti su: Ajla Hadžimuratović, Amina Moranjačkić, Lejla Sofić, Medina Halidović, Lejla Alić, Ema Mujić, Lejla Justufović, Selma Vehabović i Lejla Mulavdić. Zajedno sa kolegicama u okviru kolegija “Uvod u rodne studije” i “Viktorijanska književnost” koje vode prof. dr. Jasmina Husanović Pehar i prof.dr. Selma Veseljević, ovo predavanje je organiziralo Vijeće za rodnu ravnopravnost Univerziteta u Tuzli. Više na linku.

Također, studentice treće i četvrte godine Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta UNTZ, Ella Mehić, Lana Stanić, Elma Muslić i Dženita Šabanović, uz mentorstvo prof.dr.sci. Vesne Bratovčić i podršku Centra za kulturu Tuzla – Dom književnosti Tuzla, realizirale su radionicu “Ženska snaga: osvježi, ojačaj, osvijesti” sa učenicama Srednje Elektrotehničke škole i Srednje Turističko-ugostiteljske škole iz Tuzle.

Kroz put samoaktualizacije, istraživanja historijata prava žena i književnosti koja mijenja perspektive, zajedno ssu ojačale vlastito samopouzdanje i podigli svijest o važnosti prepoznavanja rodno zasnovane diskriminacije i nasilja. Radionice simulacije opasnosti doveli su do boljeg razumijevanja stvarnosti rodno zasnovane diskriminacije i nasilja u porodici i u društvu. Naglasak je bio na podršci, samopoštovanju i osnaživanju, podsjećajući da trebamo prihvatiti sebe u svom istinskom obliku, cijeneći vlastite potencijale i kvalitete.  Pred kraj radionice učesnice su napisale pismo mlađoj sebi, dijeleći mudrost i podršku.

Studenti/ce treće godine Pravnog fakulteta UNTZ angažovali su se u edukaciji studenata/ica prve godine o pravnoj dimenziji nasilja. Uključeni su bili studenti/ce: Una Pehlić, Vedran Čajić, Amina Kabil, Admir Šečić, Tea Šarić, Erna Malkić, Dženita Ribić i Armina Škapur, pridonoseći tako širenju svijesti o značaju pravnog pristupa u suočavanju s problemom nasilja u partnerskim odnosima.

Na Pravnom fakultetu UNTZ održana je radionica o rodno zasnovanom nasilju. Dr. sci. prof. Dženeta Omerdić vodila je debatni čas, istražujući zajedno sa studentima/cama što predstavlja rodno zasnovano nasilje i kako ga prepoznati. Također, održana je i simulacija suđenja za zlostavljanje unutar veze, pružajući studentima/cama uvid u kompleksnost takvih situacija. Radionica simuliranog suđenja duboko je prožela duše studenata/ica, budeći njihovu strast za istraživanjem nijansi pravnog sistema u kontekstu nasilja među partnerima. Ovi delikatni slučajevi nose težinu ne samo za učesnike/ce već i za širu zajednicu, postavljajući pred pravni sistem izazove u potrazi za pravednim rješenjima u labirintu izuzetno kompleksnih dinamika međuljudskih odnosa. Studentica koja je istraživala i pisala odbranu optuženog naišla je na moralne dileme, osvješćujući ozbiljne posljedice koje mogu imati na žrtve. Ovaj uvid jasno otkriva duboke slabosti pravnog sistema, ukorijenjene u društvenim predrasudama.

Analiza tokom simulacije suđenja osvjetlila je tragičan uticaj seksističkih predrasuda na policijske istrage, oživljavajući u studentima/cama goruću želju da se posvete ispravljanju nedostataka u sistemu i osiguraju pravičnost. Edukacija studenata/ica Univerziteta o pravnoj dimenziji rodno zasnovanog nasilja postaje vitalna, kao ključni mehanizam za sankcionisanje nasilja, a studenti/ce su se obavezali da će proaktivno razumjeti i reformisati pravni okvir kako bi se suzbile nepravde i stvorilo sigurnije društvo.