16 dana aktivizma: Na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (PFZG) radionica, debata i kviz

Sveučilište u Zagrebu na Pravnom fakultetu (PFZG) povodom kampanje “16 dana aktivizma za rodnu ravnopravnost” organizuje online radionicu, studentsku debatu i pub kviz s ciljem prevencije i borbe protiv rodno zasnovanog nasilja. Događaji su organizovani u sklopu UNIGEM projekta, u saradnji sa TPO fondacijom, koja projekat provodi u partnerstvu sa 19 univerziteta iz BiH i regije (Crna […]

Promovirano UNIGEM istraživanje na Univerzitetu u Banjoj Luci

Na Univerzitetu u Banjoj Luci (UNBL) u srijedu, 14. decembra 2022., održana je promocija publikacije “Izazovi integriranja rodne ravnopravnosti u univerzitetskoj zajednici: Protiv rodno zasnovanog nasilja”, koju su uredile Zilka Spahić Šiljak, Jasna Kovačević i Jasmina Husanović. Publikacija donosi rezultate regionalnog istraživanja, prvog u oblasti rodne ravnopravnosti na univerzitetima, koje je obuhvatilo partnerske institucije iz Bosne i[…]

Okrugli stol: Žene, muškarci i patrijarhat – Fakultet političkih nauka (FPN) UNSA, projekat UNIGEM 2022.

Povodom obilježavanja kampanje “16 dana aktivizma za rodnu ravnopravnost” projekta UNIGEM, 01.12.2022. u čitaonici Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu (UNSA) održan je okrugli stol na temu „Žene, muškarci i patrijarhat“. Teoretski osvrt na temu, uz perspektivu vlastitih iskustava, dali su učesnici/e okruglog stola: prof. dr. Asim Mujkić, prof. dr. Belma Buljubašić, doc. dr. Hazim Begagić i doc.[…]

Šta je nama gender: crtice iz porodičnog života -UNIGEM projekat- Sead Hrustanović-2022

Komičar Sead Hrustanović u videu “Crtice iz porodičnog života” predstavlja: Šta je nama gender? Majčina je zadnja! Može li i ona kafu platiti? Šta je ručku? Situacije koje će nam se učiniti poznatima i u kojima smo se svi našli, Sead donosi i predstavlja na jedinstven način, koji će vas zainteresovati i potaknuti na dalje razmišljanje o[…]

Radionica o implementaciji GAP-a na Univerzitetu u Banjoj Luci

Veliki napredak je postignut u uspostavi mehanizama za rodnu ravnopravnosti i usvajanju GAP-a, ali je sada prioritet vršiti redovit monitoring da se vidi tok provedbe, kao i ključne prepreke. Na Univerzitetu u Banjoj Luci je 14.12.2022. održana radionica sa Savjetodavnim odborom za rodnu ravnopravnost koji predvodi prof. Ivana Zečević. Uz druge evropske projekte, ovaj Univerzitet nastoji integrirati[…]

16 dana aktivizma: Internacionalni univerzitet Travnik u Travniku (IUT) u znaku borbe protiv rodno zasnovanog nasilja

Obilježavanje kampanje “16 dana aktivizma za rodnu ravnopravnost” na Internacionalnom univerzitetu Travnik (IUT) obuhvatilo je više aktivnosti – promociju knjige, radionice, edukacije, sa ciljem pokazivanja odgovornosti prema problemima koje uzrokuje rodno zasnovano nasilje, te potrebi osiguranja poštovanja ljudskih prava. Aktivnosti su organizovane u sklopu projekta UNIGEM koji TPO fondacija provodi u sradanji sa 19 regionalnih institucionalnih partnera,[…]

16 dana aktivizma: Fondacija „Izvor nade“ realizovala studentski projekat „Ne žmiri vol. 2“

Fondacija “Izvor nade” realizovala je aktivnosti povodom kampanje „16 dana aktivizma za rodnu ravnopravnost“ u sklopu studentskog projekta “Ne žmiri vol. 2”, kojim se želi istaći problem rodno zasnovanog nasilja u bh. društvu i pozvati na informisanje i rad na rješavanju ovog sveprisutnog problema. Aktivnosti su realizovane u sklopu projekta UNIGEM koji TPO fondacija iz Sarajeva provodi[…]

16 dana aktivizma: Realizovan projekat “Islamski i kršćanski teološki diskursi o prepoznavanju i prevenciji nasilja nad ženama”

Povodom kampanje „16 dana aktivizma za rodnu ravnopravnost“ koja je trajala od 25.11. do 10.12. ove godine,  studentice  Međureligijskog studija i izgradnje mira  sprovele su studentski projekat  o  temi “Islamski i kršćanski teološki diskursi o prepoznavanju i prevenciji nasilja nad ženama”. Aktivnosti su realizovane u sklopu projekta UNIGEM koji TPO fondacija provodi u saradnji sa 19 univerziteta[…]

16 dana aktivizma: U organizaciji TPO fondacije iz Sarajeva održano preko 80 događaja na 19 univerziteta u BiH i regiji u sklopu projekta UNIGEM

Pod motom “Progledaj, govori protiv nasilja” u sklopu kampanje “16 dana aktivizma za rodnu ravnopravnost” TPO fondacija iz Sarajeva organizovala je preko 80 događaja u partnerstvu sa 19 univerziteta iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Srbije u okviru projekta UNIGEM. Projekt “Uvođenje rodne perspektive na univerzitete / University and Gender Mainstreaming (UNIGEM)” ima za cilj[…]

16 dana aktivizma: Obilježena Kampanja na Sarajevo School of Science and Technology (SSST)

Kao podrška globalnoj, a u okviru kampanje “16 dana aktivizma za rodnu ravnopravnost” projekta UNIGEM koji TPO fondacija realizuje u saradnji sa 19 univerziteta iz BiH i regije, Univerzitet Sarajevo School of Science and Technology (SSST) organizovao je svojevrsni pokret o svim relevantnim pitanjima koja se tiču rodne ravnopravnosti širom Kampusa, koji je okupio profesore_ice, studente_ice i[…]