05/01/2023NOVOSTI

FER ŠKOLA: FEMINIZAM I RELIGIJA
POZIV

Imamo li odvažnosti propitivati vlastita vjerovanja, svjetonazore i prakse? Imamo li snage ustati protiv strukturalnog nasilja koje provode patrijarhalne institucije kako sekularne, tako i religijske? Jesmo li spremni čuti drugačiju perspektivu i omogućiti da se uvaži drugačije mišljenje – makar se i ne slagali s njim? Jesmo li spremni uvažiti ljudsku slobodu i pravo osobe da vjeruje ili ne vjeruje, da pita, sumnja i traga za odgovorima? Može li se biti feminist/ica i vjernik/ca?

Ako je odgovor na ova pitanja pozitivan, onda vam preporučujemo da se prijavite na prvu online FER školu: Feminizam i religija. FER škola je namijenjena ženama i muškarcima koji žele akademski propitivati svoja uvjerenja, stavove, znanja i prakse o ljudskim pravima i slobodama i koji žele istraživati na koji način rodni stereotipi oblikuju živote žena  muškaraca u porodici i društvu.

Cilj FER škole je dekonstrukcija temelja rodnih stereotipa i konstrukcija egalitarnih rodnih modela koji svoja uporišta nalaze u znanstvenim i religijskim argumentima. Metodom feminističke antropologije, historijskog kriticizma, hermeneutike sumnje i rodno senzibilne lingvistike bit će analizirani klasični i suvremeni filozofijski, teološki, historijski, sociološki i drugi izvori.

FER škola je BESPLATNA i namijenjena onima koji žele pratiti kurseve na akademskoj razini (3 sata tjedno predavanja i diskusije i pisanje završnog akademskog rada).

U ljetnom semestru FER škole (20. 02. 2023. – 02. 06. 2023.) nudimo pet kurseva u sljedećim terminima:

Rod i religija i mediji, ponedjeljak,                             18:00-19:30

Rod i Judaizam, utorak,                                              18:00-19:30

Rod, književnost i duhovnost, srijeda                          18:00-19:30

Feministička teologija, četvrtak                                   18:00-19:30

Rod, religija i nasilje, petak                                         18:00-19:30

Sudionicama i sudionicima FER škole predavanja i literatura za svaku sedmicu bit će biti dostupni na Moodle platformi. Sudionici i sudionice su obvezne pročitati predavanje i literaturu i pripremiti se za diskusiju koja će se za svaki kurs održavati prema gore navedenim terminima. Sudjelovanje u diskusijama i ispunjavanje predviđenih tjednih zadataka je obvezno. Dozvoljena su tri izostanka uz najavu. Sudionici i sudionice koje su redovito sudjelovale u izvođenju nastave i napisale završni akademski rad, dobit će na kraju kursa certifikat s listom tematskih cjelina svakog kursa (ukupno 45, što je ekvivalent 4 ECTS, i na nekim se fakultetima priznaje).

Sudionice i sudionici mogu upisati najviše tri kursa u jednom semestru.

Prijava za upis treba sadržavati: 1. Motivacijsko pismo;  2. CV i navesti koje kurseve od ponuđenih želite pohađati. Moguće je odabrati jedan ili više kurseva.

Prijavu do 10.02. 2023. dostaviti na adresu:ferskola.tpo@gmail.com. Odgovor na prijavu dobit ćete do 15. 02. 2023. godine.

FER školu organiziraju TPO Fondacija iz Sarajeva u partnerstvu sa Ekumenskom inicijativom žena iz Omiša. Više informacija o FER školi vidi na: https://ferskola2022.onlinebase.net/

Akademske direktorice:
v.prof.dr. Zilka Spahić Šiljak
dr.sc. Jadranka Rebeka Anić, znanstvena savjetnica