05/03/2024NOVOSTI

Održan drugi online Sokratov kafe povodom obilježavanja sedmice Međunarodnog dana žena

U ponedeljak 04.03.2024. održan je drugi Sokratov kafe sa osnivačem Christopherom Phillipsom na temu Koju ulogu mora odigrati svako od nas kako bismo smanjili i eliminisali rodnu neravnopravnost i nasilje prema ženama i manjinama?” Osnivač koncepta Sokratovih kafea prof. dr. Christopher Phillips moderirao je ovaj razgovor.

Studenti/ce koji su učestvovali u ovom dijalogu dali su svoje odgovore na pitanja “Kako bi izgledao svijet u kome su samo žene na svim vodećim pozicijama?” te na koje sve načine možemo mijenjati sebe i svoju sredinu kako bismo promijenili svijest i eliminisali nasilje na lokalnom i globalnom nivou.

Podsjećamo da svi mogu učestvovati u Sokratovim kafeima. Starost, pol, obrazovanje, vjera, nacionalnost, seksualna orijentacija nisu važni, jer svako može imati koristi od životnog iskustva i mudrosti.  Oni koji učestvuju u Sokratovim kafeima dijele osjećaje filozofa Sokrata koji uključuje strastvenu, ali i fikcionalnu razmjenu ideja.  Radionica je održana na engleskom jeziku.

Moderator Sokratovih kafea je profesor Christopher Phillips koji je 2000. godine, završio master iz humanistike, s naglaskom na filozofiji, na Univerzitetu u Kaliforniji. Također posjeduje magistarski stupanj iz prirodnih znanosti sa Delta State univerziteta. Phillips je stekao doktorat iz komunikacija na Edith Cowan univerzitetu u Australiji. Godine 2012. dobio je “Distinguished American Leadership Award”. Također je predavao na Univerzitetu u Njujorku, te na Univerzitetu u Pensilvaniji. “Sokratovi Kafei” su okupljanja širom svijeta gdje ljudi različitih pozadina dolaze zajedno i razmjenjuju filozofske perspektive zasnovane na njihovim iskustvima, koristeći verziju Sokratove metode koju je razvio osnivač Christopher Phillips. Danas širom svijeta postoji na stotine takvih okupljanja, koje koordiniraju volonteri.

Idući Sokratov kafe održava se početkom aprila.

Snimak druge radionice dostupan je za pregled: https://youtu.be/gbSVUC9oDWU