23/04/2024NOVOSTI

Održane dvije radionice o temi“Uključivanje vidika roda u predavanje predmeta iz STEM oblasti”

U utorak, 16. aprila 2024., i u petak, 19. aprila 2024., održane su radionice o temi “Uključivanje vidika roda u predavanje STEM predmeta”. Predavačica je bila doc. dr. Jovana Mihajlović Trbovc iz Istraživačkog centra Akademije nauka i umjetnosti Republike Slovenije.

Radionice su ponudile odgovore na pitanja: zašto nam je potrebna rodna dimenzija u istraživanju i nastavi, i kako uključiti vidik roda i spola u istraživanje.

Ovdje je moguće ponuditi dva tipa odgovora: pragmatični i epistemološki.

Epistemološki odgovor glasi da rodno osjetljivo istraživanje:
– čini rezultate istraživanja relevantnijim za cijelo društvo,
– sve više postaje nezaobilazna komponenta interdisciplinarnih studija,
– općenito navodi istraživače_ice na korišćenje osetljivije istraživačke metodologije i
– poboljšava kvalitet i valjanost istraživačkog projekta, suprotstavljajući se rodnim predrasudama koje su ugrađene u historiju nauke, medicine i tehnologije.

Primjeri kako rezultati istraživanja postaju relevantniji za sve članove_ice društva mogu biti:
– spoznaja da isti lijekovi mogu imati različite efekte na muški i ženski organizam,
– uviđanje da su bile različite stope infekcija i smrtnosti između muškaraca i žena tokom pandemije Covid-19,
– zapažanje da su sigurnosni pojasevi rađeni po mjerama prosječnog muškog tijela ili
– razumijevanje da tehnologije umjetne inteligencije (AI) i mašinskog učenja mogu reproducirati postojeće društvene stereotipe.

Vidik roda i spola je moguće uključiti u istraživanje na neki od sljedećih načina:
– novi studijski program,
– uvođenje novog (izbornog) predmeta,
– dodatni sadržaji u predmetima,
– gostujuća predavanja stručnjaka_inja,
– promocija seminarskih i diplomskih radova koji uključuju vidik roda i/li spola,
– metodološki seminari za doktorande_inje,
– godišnje nagrade za studentski rad ili nastavni rad,
– tematski izleti i/li vannastavne aktivnosti.

U nastavku su linkovi za materijale preporučene tokom obje radionice. Nadamo se da budu korisni osobama zainteresovanim za temu STEM-a i roda.– Policy review: Gendered innovation 2: How inclusive analysis contributes to research and innovation (Expert Group for European Commission, July 2020), https://research-and-innovation.ec.europa.eu/knowledge-publications-tools- and-data/publications/all-publications/gendered-innovation-2-how-inclusive- analysis-contributes-research-and-innovation_en.
– Understanding gender dimension for MSCA projectshttps://www.youtube.com/watch?v=Hq4eWo30RfY
– For information on checking the relevance of sex-specific and gender-related issues to a project, see https://www.fwf.ac.at/en/about-the-fwf/gender-issues/fix-the-know ledge/fix-the-know ledge-detail/).
– Gendered Innovations in Science, Health & Medicine, Engineering, and Environment, https://genderedinnovations.stanford.edu/
– Catherine D’Ignazio and Lauren F. Klein, Data Feminism(The MIT Press, 2020), https://mitpress.mit.edu/9780262547185/data-feminism/
– Caroline Criado Perez, Invisible Women: Data Bias in a World Designed for Men(New York: Harry N. Abrams, 2019), https://carolinecriadoperez.com/book/invisible-women/
– Angela Saini, Inferior: How Science Got Women Wrong-and the New Research That’s Rewriting the Story(Boston: Beacon Press, 2017), https://www.penguinrandomhouse.com/books/553867/inferior-by-angela-saini/
– Jovana Mihajlović Trbovc and Ana Hofman, Toolkit for Integrating Gender-Sensitive Approach into Research and Teaching (GARCIA Working Paper No. 6) (Trento: University of Trento, 2015), http://garciaproject.eu/wp-content/uploads/2015/11/GARCIA_report_wp6 D.pdf
– Stereotipi i predrasude u razredu”, Batković, Anđelina, Master’s thesis / Diplomski rad 2017 Degree Grantor / Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj: University of Zagreb, Faculty of Teacher Education / Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultetPermanent link / Trajna poveznica: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:147:949815
– Great Women of Mathematics, https://exhibits.lib.berkeley.edu/spotlight/women-who-figure/feature/great-women- of-mathematics     
Women in Mathematics from around the world. A galley of portraits,https://womeninmath.net/
– Sebastián Benítez Larghi, Gender Dimension of Digital Technologies, project GenderInSITE, Feb. 2021 https://genderinsite.net/sites/default/files/GenderDimensionOfDigitalTechnologies.pdf
– Recommendation on the Ethics of AI (the first and only global normative framework in this field). In February 2024, eight global tech companies including Microsoft also endorsed the Recommendation. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381137
– Elinor Cleghorn, “The Long History of Gender Bias in Medicine,” Time, June 17, 2021, https://time.com/6074224/gender-medicine-history/