Uvođenje rodno osviještenih politika u visoko obrazovanje

Uvođenje rodno osviještenih politika je proces u kojem je treba da učestvuju svi akteri univerzitetske zajednice da bi se pripremili za to važno je učiti iz iskustva drugih. U periodu od 14. do 17. marta 2022. godine realiziran prvi trening za koordinatore/ice vijeća,  savjetodavnih odbora, gender centara i kancelarija za rodnu ravnopravnost, kao i univerzitetsko osoblje u sklopu u sklopu […]