26/03/2022NOVOSTI | OBRAZOVNI PROGRAMI

Uvođenje rodno osviještenih politika u visoko obrazovanje

Uvođenje rodno osviještenih politika je proces u kojem je treba da učestvuju svi akteri univerzitetske zajednice da bi se pripremili za to važno je učiti iz iskustva drugih. U periodu od 14. do 17. marta 2022. godine realiziran prvi trening za koordinatore/ice vijeća,  savjetodavnih odbora, gender centara i kancelarija za rodnu ravnopravnost, kao i univerzitetsko osoblje u sklopu u sklopu projekta „Uvođenje rodno osviještenih politika u visoko obrazovanje“ (UNIGEM). Trening su vodile Daria Glavan Šćulac i Ana Tomaško Obradović iz Ureda Rektorice Sveučilišta u Rijeci, Jasmina Husanović sa Univerziteta u Tuzli, Jasmina Čaušević sa Univerziteta u Sarajevu i Zilka Spahić Šiljak iz TPO fondacije.

Učesnice/i su bili predstavnice/i 18 univerziteta/sveučilišta iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore: Univerzitet u Sarajevu, Univerzitet u Banjoj Luci, Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru, Sveučilište u Mostaru, Univerzitet u Novom Sadu, Univerzitet Donja Gorica, Sveučilište Hercegovina, Univerzitet u Zenici, Sarajevo School of Science and Technology, International Burch University, Univerzitet u Tuzli, Internacionalni Univerzitet u Travniku, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Univerzitet u Bihaću, Univerzitet Crne Gore, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Univerzitet u Beogradu.

Tokom treninga bilo je riječi o izradi i implementaciji akcionih planova za rodnu ravnopravnost na univerzitetima i o načinima za ostvarivanje strukturne podrške u provedbi rodno osviještenih politika na univerzitetima. Kroz diskusiju i praktičan rad učesnice/i su se bavili savremenim, vidljivim i nevidljivim, internalizovanim oblicima mizoginije i različitim vrstama seksizma u akademskom okruženju i društvu generalno.

S obzirom da UNIGEM projekat predstavlja stratešku opredijeljenost univerziteta da uvođenjem rodne perspektive osiguraju rodnu ravnopravnost i siguran ambijent za nastavno i administrativno osoblje, studente i studentice na univerzitetima, održani su i radni sastanci sa UNIGEM koordinatoricama/koordinatorima i dogovorene zajedničke aktivnosti za naredni period. Pored ostalog, radiće se na planovima za praćenje implementacije aktivnosti predviđenih gender akcionim planovima na univerzitetima/sveučilištima. Kroz međunarodnu konferenciju, promociju istraživanja o rodno zasnovanom nasilju na partnerskim univerzitetima, ljetnu školu, treninge i seminare partnerski univerziteti/sveučilišta će se povezivati, osnaživati znanja i kapacitete za promoviranje rodne ravnopravnosti u svom radu. Kroz aktivnosti u okviru „16 dana borbe protiv rodno zasnovanog nasilja“ te razmijenu studenata/ica promovirat će se principi ravnopravnosti kroz praktičan rad sa studentima/cama, a kroz integrisanje silabusa koji se bave temama iz oblasti rodnih studija u nastvne planove i programe unaprijedit će se znanje o rodne ravnopravnosti u naučno-umjetničkom radu univerziteta.

Nakon ovog prvog treninga, uskoro se planiraju nove aktivnosti, a važni koraci koji slijede tiču se harmoniziranja unutarnjih akata univerziteta sa zakonima o ravnopravnosti spolova, osnaživanja kapaciteta uspostavljenih tijela za rodnu ravnopravnost na univerzitetima za djelovanje i rad, kao i jačanje vertikalne i horizontalne koordinacije rada i komunikacije.