06/06/2023NOVOSTI

Počelo regionalno istraživanje pod nazivom “Diskurzivna pravda: rodno odgovorni pristupi pravdi na Balkanu“

U ponedjeljak, 5. juna 2023., održan je prvi (online) susret s istraživačima_cama, čime je zvanično počelo regionalno istraživanje pod nazivom “Diskurzivna pravda: rodno odgovorni pristupi pravdi na Balkanu“.
Istraživanje provode TPO fondacija iz Sarajeva i Univerzitetski gender resursni centar (UNIGeRC) Univerziteta u Sarajevu (UNSA) u sklopu projekta “Uvođenje rodne perspektive na univerzitete (UNIGEM)”.
Istraživanje će se baviti analizom krivičnih presuda za rodno zasnovano nasilje, naročito seksualno i porodično nasilje te femicid.Dva ključna aspekta koja će istraživanje objediniti su pravni i lingvistički, s tim da je važno reći i da će oba spomenuta aspekta biti rodno osjetljiva i rodno odgovorna.

Očekivani rezultat istraživanja je publikacija u formi zbirke pojedinačnih autorskih doprinosa koji će dati analize krivičnopravnog procesuiranja slučajeva rodno zasnovanog nasilja, grupisanog u navedene tri kategorije.