22/11/2022NOVOSTI

Promovirano UNIGEM instraživanje na Sveučilištu u Mostaru

Sveučilište u Mostaru 22. novembra 2022. promoviralo je prvo regionalno istraživanje o rodno zasnovanom nasilju (RZN) u akademskim zajednicama, prezentirano u  publikaciji „Izazovi integracije rodne ravnopravnosti u sveučilišnoj zajednici: Protiv rodno uvjetovanog nasilja“, koju su uredile prof. dr. Zilka Spahić Šiljak, prof. dr. Jasna Kovačević i prof. dr. Jasmina Husanović. Istraživanje je provedeno u BiH, Crnoj Gori, Hrvatskoj i Srbiji, na 18 partnerskih univerziteta projekta UNIGEM, koji implementira TPO fondacija iz Sarajeva, uz finansijsku podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva, s ciljem prevencije i borbe protiv rodno zasnovanog nasilja, diskriminacije i seksualnog uznemiravanja, te osiguranja integriteta i kvaliteta u visokom obrazovanju.   

O publikaciji su govorili: prof. dr. Davorka Topić Stipić, dr. sc. Zlatko Brkić i doc. dr. Ivona Čarapina Zovko.

UNIGEM istraživanje rezultat je obimnih istraživačkih poduhvata u kojima je korišten najsavremeniji multidisciplinarni pristup iz metodoloških, socioloških, psiholoških, kulturoloških, teoloških, socijalnih, filozofskih i drugih perspektiva. Obuhvatilo je 4754 ispitanika_ce, među kojima nastavno i administrativno osoblje, kao i studente_ce  različitih naučnih usmjerenja.

Važni zaključci istraživanja upućuju na činjenicu da se rodno zasnovano nasilje često događa u kombinaciji sa drugim vrstama nasilja, uključujući i mobing, da se ono negativno odražava na zdravlje, blagostanje i karijere žena i muškaraca, te da je riječ o fenomenu čiji se zdravstveni i ekonomski troškovi značajno mogu umanjiti ukoliko se spriječi. Čak 80% intervjuiranih osoba znaju da su njihove kolege_ice doživjele seksualno i rodno zasnovano nasilje i/ili diskriminaciju, 75,8% nastavnika u regiji ne zna jesu li pokrenute procedure sankcionisanja nasilnika, 61% intervjuiranih osoba doživjelo je RZN ili seksualno nasilje. Također, nepostojanje odgovarajućih mehanizama koji idu u pravcu rješavanja problematike rodne diskriminacije i RZN ukazuju na potrebu sistemskog rješenja ovih problema i nužnih zakonskih promjena u BiH, Crnoj Gori i Srbiji značajnih za proces pridruživanja Evropskoj uniji.

Promociji publikacije prisustvovali_le su predstavnici_ce akademske zajednice, studenti i studentice.