19/12/2022NOVOSTI

Radionica o implementaciji GAP-a na Univerzitetu u Bihaću

Univerzitet u Bihaću implementira svoj Gender akcioni plan (GAP) kroz niz aktivnosti koje su već prepoznate u široj društvenoj zajednici. Radionica sa članicama i članovima Savjetodavnog odbora kojim predsjedava prof. dr. Jasmina Bešlagić održana je 19.12.2022. kako bi se razgovaralo o monitoringu i sistemskim načinima praćenja svih aktivnosti.

Istaknuto je da je prvi cilj GAP-a: postati prepoznatljivi po politikama rodne ravnopravnosti, u velikoj mjeri i postignut. Univerzitetski gender centar je prepoznat po svom zalaganju za usvajanje i promicanje GAP-a pa su ga i općinske i kantonalne službe i sudovi pozvali da im pomogne u procesima usvajanja vlastitih gender akcionih planova. Pozitivno je i to što postoji podrška menadžmenta Univerziteta, jer se na taj način vodi računa o suštini implementacije GAP-a.

Izazov je manjak motivacije i interesa nastavnica i nastavnika sa tehničkih fakulteta koje je potrebno dodatno animirati kako bi bili spremni da odgovorno i rodno osviješteno pristupe uvođenju rodne perspektive u nastavni proces. Gender mainstreaming je za mnoge nepoznanica i potrebno je educirati nastavni kadar da bude spreman uvoditi promjene da bi se postigla 0% stope tolerancije na rodno zasnovano nasilje.