06/03/2024NOVOSTI

U srijedu, 28. marta 2024., u sklopu projekta UNIGEM održana edukacija policijskih službenica o efikasnoj internoj i eksternoj komunikaciji

U saradnji TPO fondacije s Mrežom policijskih službenica, a u sklopu projekta UNIGEM, u srijedu, 28. februara 2024., održana je edukacija kojoj su prisustvovale policajke iz Granične policije, Sudske policije, SIPA-e, Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH i MUP-a ZDK.

Voditeljica edukacije bila je docentica dr. Medina Mujic, a teme koje su obrađene su:

 1. Rodna ravnopravnost u policijskim službama, uključujući podteme:
  • Razumijevanje rodno osjetljivog pristupa u radu policije,
  • Implementacija rodno osjetljivih politika u policijskim organizacijama i
  • Prepoznavanje i prevencija diskriminacije, predrasuda i mobinga u policijskim službama.
 2. Interna i eksterna komunikacija, uključujući podteme:
  • Efikasnost internih komunikacijskih kanala i
  • Rješavanje konflikata i unapređenje timskog rada.
 3. Javni nastup i davanje izjava za medije u kriznim situacijama femicida i ubistava, uključujući podteme:
  • Analiza javnih nastupa u medijima u slučajevima femicida i ubistava i
  • Važnost pravilne komunikacije u kriznim situacijama.

Edukacija je sadržavala i rad u grupama, koji se odnosio na 2. segment radionice pod nazivom “Interna i eksterna komunikacija”, tj. učesnice su bile podijeljene u tri grupe i imale su zadataka naći rješenja za probleme u vezi s efikasnošću internih komunikacijskih kanala i rješavanjem konflikata i unapređenjem timskog rada.

Ovom se prilikom zahvaljujemo Direkciji za istrage i zaštitu BiH na ustupljenom amfiteatru.