U sklopu projekta UNIGEM održana konferencija o rodnoj ravnopravnosti na Univerzitetu u Banjoj Luci

U organizaciji Instituta za humanističke i društvene nauke Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci (UNBL) u četvrtak i petak, 26. i 27. maja 2022., održana je regionalna konferencija pod nazivom „Rodna ravnopravnost na univerzitetima: teorijske perspektive, institucionalno djelovanje i društveni angažman“. U radu ovog naučno-stručnog skupa učestvovali su predstavnici i predstavnice univerziteta, naučnih instituta i nevladinih organizacija […]

Najava edukacije za nenastavno osoblje organizacionih jedinica Univerziteta u Sarajevu

U sklopu aktivnosti Vijeća za rodnu ravnopravnost UNSA i Univerzitetskog gender resursnog centra (UNIGeRC), organizuju se edukacije pod nazivom „Rodno osviještene politike na organizacionim jedinicama Univerziteta u Sarajevu“, koja će se tokom maja i juna održavati u Centru za interdsiciplinarne studije UNSA „Prof.dr. Zdravko Grebo“, Zmaja od Bosne 8, Kampus UNSA. Edukacija je namijenjena nenastavnom osoblju, posebno[…]

Univerziteti protiv nasilja – i praksom i feminističkom epistemologijom

“Uprkos strahu i tišini: univerziteti protiv nasilja” naziv je međunarodne konferencije koja je bila organizovana 06. i 07. maja 2022. godine u Rektoratu Univerziteta u Sarajevu. Tokom dva konferencijska dana, više od 70 bosanskohercegovačkih, regionalnih i međunarodnih naučnica i naučnika diskutovalo je o brojnim temama vezanim za rodna pitanja u širokoj oblasti visokog obrazovanja. Tokom dva dana,[…]