Obrazovni programi

Univerzitetski gender resursni centar osmišljava, predlaže i koordinira realizacijom brojnih obrazovnih programa čiji je cilj da akademskoj zajednici – nastavnom osoblju, studentima i studenticama – ali i administrativnom osoblju unverziteta prži relevantne edukacije iz interdisciplinarne oblasti roda/gendera.

Edukacije, programi i silabusi imaju cilj da društveni koncept kakav je rod kontekstualiziraju, povežu sa specifičnim oblastima rada i života te dekonstruišu ustaljene i podrazumijevajuće obrasce razmišljanja i djelovanja u visokoškolskoj sredini.

Obrazovni programi koje će Univerzitetski gender resursni centar nuditi treba da pomognu u razumijevanju roda, rodne ravnopravnosti, te rodne problematike u brojnim oblastima života i djelovanja.