U srijedu, 19. aprila 2023., održana sjednica Vijeća za rodnu ravnopravnost Univerziteta u Sarajevu

U Centru za interdisciplinarne studije je u srijedu, 19. aprila 2023., održana sjednica Vijeća za rodnu ravnopravnost Univerziteta u Sarajevu (UNSA). Prof. dr. Jasna Kovačević, koordinatorica Vijeća, informirala je prisutne članove_ice o aktivnostima koje su realizirane u proteklom periodu, uključujući održavanje Zimske škole „Rod i globalizacija“ u februaru 2023. u Sarajevu. Prema studentskim evaluacijama, Zimska škola je […]

Dvije promocije knjige dr. Zlatana Hrnčića s radionicama o temi nasilja nad trudnicama održane na Sveučilištu Josipa Jurja Stossmayera u Osijeku i na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

Tokom marta 2023., tačnije u srijedu, 22. marta 2023., na Sveučilištu Josipa Jurja Stossmayera u Osijekui u petak, 31. marta 2023., na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu održane su promocije knjige “Nasilje nad trudnicama u Bosni i Hercegovini – porodica, zdravstveni sistem i radni odnosi” autora dr. Zlatana Hrnčića. Radionice koje su pratile ove promocije nosile su[…]

Edukacija o rodnoj ravnopravnosti
Razumijevanje muškosti: kako razviti rodnu ravnopravnost

Radionicu pod nazivom “Razumijevanje muškosti: kako razviti rodnu ravnopravnost” održao je poznati bh. novinar Nikola Vučić na osam univerziteta, partnera u projektu UNIGEM, tokom kampanje “16 dana aktivizma” u 2022. U nastavku je snimak jedne od tih radionica, koji predstavlja dio edukativnog ciklusa TPO fondacije o rodnoj ravnopravnosti, nastao u sklopu UNIGEM-a (Uvođenje rodne perspektive na univerzitete),[…]

Radionica „Rodno zasnovano uznemiravanje/nasilje: preventivni i represivni mehanizmi na Univerzitetu u Sarajevu“ održana 5. i 6. 4. 2023. za dekane_ice i direktore_ice članica Univerziteta u Sarajevu

Na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije je 5. i 6. 4. 2023. godine organizirana radionica rodne ravnopravnosti za dekane_ice i direktore_ice članica Univerziteta u Sarajevu na temu „Rodno zasnovano uznemiravanje/nasilje: preventivni i represivni mehanizmi na Univerzitetu u Sarajevu“. Predavačica je bila prof. dr Marija Lučić-Ćatić. Sadržaj radionice je obuhvatio teme: što je rodno zasnovano uznemiravanje[…]