Poziv za dostavljanje podataka za online bazu istraživačica i istraživačaUniverziteta u Sarajevu

Projekat pod nazivom “Uvođenje rodne perspektive na univerzitete” / University and Gender Mainstreaming (UNIGEM) od 2021. do 2025. provodi TPO fondacija iz Sarajeva, uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva, sa ciljem prevencije i borbe protiv rodno zasnovanog nasilja, diskriminacije i seksualnog uznemiravanja te osiguranja integriteta i kvaliteta u visokom obrazovanju. Projekat predstavlja stratešku opredijeljenost 19 partnerskih univerziteta da […]

Edukacije nastavnog osoblja na Univerzitetu u Zenici iz oblasti rodne ravnopravnosti,održane tokom juna 2023. u sklopu projekta UNIGEM

Edukacijama o rodnoj ravnopravnosti, koje su se odvijale tokom juna 2023. na Univerzitetu u Zenici u sklopu projekta UNIGEM, bilo je obuhvaćeno svih osam fakulteta ovog Univerziteta: Islamsko pedagoški, Ekonomski, Filozofski, Mašinski, Medicinski, Metalurško-tehnološki, Politehnički i Pravni fakultet. Posjeta Politehničkom fakultetu Univerziteta u Zenici Koordinatorica Centra za rodnu ravnopravnost Univerziteta u Zenici prof. dr. sc. Larisa Velić[…]

MONITORING PROJEKTA UNIGEM:Sačinjen Izvještaj o edukacijama nastavnog osoblja na partnerskim univerzitetimau 2022. i prvom kvartalu 2023.

Na osnovu izvještaja o monitoringu aktivnosti iz Akcionih planova za rodnu ravnopravnost partnerskih univerziteta u okviru projekta UNIGEM, te redovnih kvartalnih koordinatorskih izvještaja, sačinjen je pregled planiranih i realiziranih edukacijskih aktivnosti na ovim univerzitetima, primarno namijenjenih zaposlenima univerziteta sa fokusom na nastavno osoblje. Na osnovu baznog istraživanja koje je realizirano na početku UNIGEM-a u 2021. godini među[…]

Održan ljetnji kamp “Ujedinjenje kroz sport”

Ljetni odbojkaški kamp MOVEMENT (Mountain volleyball, education and mentorship camp) – ujedinjenje kroz sport održan je u periodu od 21. 07.  do 23.07. na lokalitetu EKO-FIS Vlašić. Nakon tri dana intenzivnog sportskog druženja, igre, edukacije i razgovora okončan je prvi ljetni odbojkaški kamp na Vlašiću za djevojke i djevojčice koje su polaznice OK Travnik i OK Victor[…]