MENGA istraživanje predstavljeno na regionalnoj konferenciji ‘Naša tijela nisu tabu.’ održanoj u Prištini, Kosovo

Dana 28. maja 2024. godine, u Prištini, Kosovo, održana je  konferencija ‘Naša tijela nisu tabu. Tačka.’ koja je okupila ključne aktere iz regije. Konferencija je privukla raznoliku grupu učesnika/ca, uključujući predstavnike/ce institucija, nacionalnih i općinskih vlasti, međunarodnih organizacija, civilnog društva i privatnog sektora. Fokus konferencije bio je na razmatranju različitih aspekata menstrualne pravde i menstrualne higijene, posebno […]

Održana tribina “Umjetnica ili profesorica: kako da vam akademija ne uzme dušu?” u galeriji Manifesto

U galeriji Manifesto 28. maja održana je nova tribina u okviru serijala “Trudbenice u kulturi” pod nazivom “Umjetnica ili profesorica: kako da nam akademija ne uzme dušu?”. Glavna govornica bila je Bakšić Čamo Amra, dok je razgovor moderirala profesorica Adisa Bašić sa Univerziteta u Sarajevu. Amra Bakšić Čamo je ugledna i višestruko nagrađivana bosanskohercegovačka producentica i profesorica[…]

EDUKACIJA POLICIJSKIH SLUŽBENICA IZ OBLASTI LJUDSKIH PRAVA

U utorak, 21. maja 2024., u saradnji TPO fondacije, Mreže policijskih službenica i Centra za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu, održala se edukacija iz oblasti ljudskih prava, pod nazivom “Izrada prijedloga javnih politika u oblasti liudskih prava i efikasno komuniciranje sa donosiocima odluka”. Edukaciji je prisustvovala 21 policijska sluzbenica iz Granične policije, Sudske policije, SIPA-e, Direkcije za[…]

ODRŽANA EDUKACIJA NA TEMU “UVIĐAJ KAO PROCESNA, KRIMINALISTIČKO-TEHNIČKA, TAKTIČKA I METODIČKA RADNJA, (S OSVRTOM NA SLUČAJEVE RODNO ZASNOVANOG NASILJA)“

Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona i TPO fondacija iz Sarajeva, u okviru projekta UNIGEM, u srijedu, 22. maja 2024., održale su  jednodnevnu edukaciju u prostorijama Centra za obuku i smještaj Specijalne policijske jedinice u Zenici. Tema je bila “Uviđaj kao procesno, kriminalističko-tehnička, taktička i metodička radnja, (s osvrtom na slučajeve rodno zasnovanog nasilja)“, a predavač[…]

Završen ciklus online radionica “Sokratov Café”

U eri obilježenoj digitalnom povezanošću, težnja ka značajnom dijalogu i intelektualnoj razmjeni prevazilazi geografske granice. Dana 20. maj 2024. godine, učesnici/e četvrtog Sokratovog Café-a  okupili/e su se online da razmotre pitanje: “Kakva vrsta putokaza može omogućiti njegovanje zdravijih međusobnih odnosa i slavljenja različitosti?” Razgovor je moderirao dr. Christopher Phillips, ugledni osnivač Sokratovih Café-a, koji je događaj obogatio[…]

SOKRATOVI KAFEI: Poziv za učešće na četvrtom Sokratovom kafeu sa osnivačem Christopherom Phillips

Pozivamo na seriju online Sokratovih kafea gdje ćete imati, jedinstvenu priliku učestvovati, u filozofskom dijalogu sa Christopherom Phillipsom, poznatim osnivačem Sokratovih kafea. Četvrta sesija ima za cilj istraživanje važnog pitanja: “Kakva vrsta putokaza može omogućiti njegovanje zdravijih međusobnih odnosa i slavljenja različitosti?” Podsjećamo da svi mogu učestvovati u Sokratovim kafeima. Starost, pol, obrazovanje, vjera, nacionalnost, seksualna orijentacija[…]

Održana četvrta tribina “Trudbenice u kulturi”

Četvrto izdanje serije panel diskusija pod nazivom Trudbenice u Kulturi razmotralo je pitanje: “Da li je muzika muški posao?” Održan u Galeriji Manifesto 14. maja 2024. godine, događaj je imao za cilj istražiti u kojoj mjeri patrijarhalne norme oblikuju savremenu muzičku scenu u Bosni i Hercegovini. Panelistice, koje su činili tri izuzetne žene iz muzičke oblasti, podijelili[…]

Terms of Reference (TOR) for Analysis of Educational Activities undertakenby 19 Partner Universities within the UNIGEM Project

KOR 375-05-24-1Sarajevo, 05.05.2024 Terms of Reference (TOR) for Analysis of Educational Activities undertakenby 19 Partner Universities within the UNIGEM Project Background and information of the Projects: TPO Foundation (Transcultural Psychosocial Educational Foundation) advocates for gender equality, dialogue and peace through partnership of civil society, academic institutions and government. It stands for freedom of consciousness and thought, regardless of identity or affiliation.Bridging[…]

POZIV: Serija tribina TRUDBENICE U KULTURI* Četvrta tribina: Da li je muzika muški posao?

U okviru četvrte tribine pokušat ćemo da odgovorimo na pitanje da li je muzika muški posao i do koje mjere patrijarhalne norme i predodžbe oblikuju suvremenu bosanskohercegovačku muzičku scenu. I tijekom ovomjesečne tribine upoznat ćemo tri izvanredne trudbenice koje će govoriti,  kroz osobno iskustvo, kako su uspjele prevazići različite rodno utemeljene prepreke i u potpunosti se posvetiti[…]

Održan panel Antifašizam, Rod i Visoko Obrazovanje

Dana 9. maj 2024. godine, održan je online panel s ciljem istraživanja kompleksnih presjecišta “Antifašizma, Roda i Visokog Obrazovanja”, u čast Međunarodnog Dana borbe protiv Fašizma i Dana Evrope. Vođeni uglednim ličnostima i stručnjacima u polju, događaj je pružio platformu za kritički dijalog o urgentnim sociopolitičkim pitanjima. Panelisti/ce, svaki/a donoseći jedinstvenu perspektivu na stol, uključivali/e su Ivanu[…]