Uspješno održana UNIGEM Zimska škola „Rod i globalizacija“

UNIGEM Zimska škola „Rod i globalizacija“ je uspješno završena. Zimska škola se održavala u periodu od 20. do 26. februara, a okupila je 50 učesnika_ca iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore. Organizatori Zimske škole su Centar za interdisciplinarne studije – prof. dr. Zdravko Grebo Univerziteta u Sarajevu i TPO Fondacija. Polaznici_e ovog programa bili_e […]

Najava regionalne UNIGEM Zimske škole „Rod i globalizacija“

Od ponedjeljka 20.02. počinje regionalna Zimska škola „Rod i globalizacija“. Zimsku školu „Rod i globalizacija“ organiziraju Centar za interdisciplinarne studije – prof. dr. Zdravko Grebo Univerziteta u Sarajevu i TPO Fondacija u periodu od 20. do 26. februara 2023. godine u Sarajevu. U fokusu su međunarodne i regionalne ekonomske i političke perspektive u intersekciji sa temama roda[…]

RODNO ZASNOVANO UZNEMIRAVANJE NA FAKULTETIMA: ISKUSE GA MNOGI, PRIJAVE RIJETKI

Seksizam, uvredljivi komentari, neželjeni komplimenti i dodiri, među najčešćim su oblicima rodno zasnovanog uznemiravanja u univerzitetskoj zajednici. Preko 60 posto studenata/ica i nastavnog i administrativnog osoblja na fakultetima u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori i Hrvatskoj, lično su iskusili neki oblik rodno zasnovanog uznemiravanja i nasilja, dok je njih 80 posto upoznato s takvim iskustvima drugih,[…]

PROMOVIRANO UNIGEM ISTRAŽIVANJE NA INTERNACIONALNOM UNIVERZITETU BURCH (IBU)

Na Internacionalnom univerzitetu Burch (IBU) u Sarajevu održana je promocija knjige “Izazovi integriranja rodne ravnopravnosti u univerzitetskoj zajednici: Protiv rodno zasnovanog nasilja”. Promotori_ce su bile_i prof. dr. Ahmed El Sayed, Naida Misimović Čustović, MA, i Amer Kurtović, MA.  Urednice “Izazova integriranja rodne ravnopravnosti…” su profesorice dr. Zilka Spahić Šiljak, dr. Jasna Kovačević i dr. Jasmina Husanović. Knjiga[…]

Edukacija o rodnoj ravnopravnosti: Nasilje nad trudnicama u Bosni i Hercegovini – porodica, zdravstveni sistem i radni odnosi

Radionicu pod nazivom “Nasilje nad trudnicama u Bosni i Hercegovini – porodica, zdravstveni sistem i radni odnosi” održao je dr. Zlatan Hrnčić, autor istoimene knjige, koji se ovom temom bavio prilikom istraživanja i izrade doktorskog rada. Radionica je održana na osam univerziteta, partnera u projektu UNIGEM, tokom kampanje “16 dana aktivizma” u 2022. U nastavku je snimak[…]

RADIONICA O IMPLEMENTACIJI GAP-A NA UNIVERZITETU DŽEMAL BIJEDIĆ U MOSTARU (UNMO)

Nakon usvajanja Gender akcionog plana na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru 2021. godine, realizovano je niz aktivnosti koje promiču rodnu ravnopravnost u akademskoj zajednici. Redovni monitoring i evaluacija dosadašnjih aktivnosti neminovno je zbog kvalitetnijeg nastavka rada. Tako je na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru, dana 30. januara 2023. godine održana radionica sa Savjetodavnim odborom za rodnu ravnopravnost[…]

RADIONICA O IMPLEMENTACIJI GAP-A NA SVEUČILIŠTU U MOSTARU (SUM)

Jedan od partnerskih sveučilišta u okviru UNIGEM projekta je i Sveučilište u Mostaru. Godine 2021. SUM je usvojio Gender akcioni plan (GAP) te se obavezao na ostvarivanje nekoliko ciljeva. Dana 30. januara 2023. godine realizovana je radionica sa članovima i članicama Savjetodavnog odbora za rodnu ravnopravnost. Na čelu sastanka bila je prof. dr. Davorka Topić Stipić. Radionicu[…]