Recenzija doc. dr. Ane Marije Sikirić Simčić s Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci objavljena je u Reviji za socijalnu politiku (god. 30, br. 2, str. 243-251, Zagreb 2023.): “Sveučilišta mogu i trebaju biti moćne institucije za promicanje rodne ravnopravnosti, raznolikosti i uključenosti, ne samo u kontekstu visokog obrazovanja, već i u društvu općenito. No, usprkos tome, još uvijek je vrlo jasno zamjetna rodna neravnoteža i razlika u plaćama i na najvišoj i na najnižoj razini akademske hijerarhije; rodna segregacija u akademskim disciplinama i aktivnostima; nedostatak integracije rodne perspektive u nastavi i istraživanju; kao i prisutnost rodno uvjetovanog nasilja.

Prepoznajući navedeno, TPO Fondacija iz Sarajeva u 2021. pokreće UNIGEM (University and Gender Mainstreaming) − projekt s ciljem orodnjavanja visokog obrazovanja uspostavom mehanizama za postizanja rodne ravnopravnosti. Projekt je financiran od strane Vlade Ujedinjenog Kraljevstva, a dosada je povezao čak 19 javnih i privatnih sveučilišta iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore. (…)”

Cjelovit tekst recenzije dostupan je na linku.