Održana treća radionica “Plašite li se vještica?”

U ponedjeljak, 25. marta, održana je treća radionica u seriji pod nazivom “Plašite li se vještica?”, pokrećući diskusiju o modernom vještičarstvu. Vodila ju je Nidžara Ahmetašević, novinarka i istraživačica iz Sarajeva, a tokom radionice istraživali su se koncepti modernih vještica i njihova povezanost s naslijeđem progona vještica i političkim aktivizmom. Kroz radionicu, Ahmetašević je predstavila učesnicama intrigantnu […]

Održan panel “Umrežavanje žena u STEM-u: Izazovi i prilike”

U petak 22.03.2024. na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu održan je panel “Umrežavanje žena u STEM-u: Izazovi i prilike.” Učesnice panela bile su Pamela Njemčević i Amila Akagić sa Elektrotehničkog fakulteta UNSA, Azra Gazibegović Busuladžić sa Prirodno-matematičkog fakulteta UNSA, Lejla Smajlović sa Ekonomskog fakulteta UNSA, te Belma Memić sa Fakulteta za saobraćaj i komunikacije. Panel diskusiju je[…]

PREDAVANJA ROD I DRUŠTVO –Društveno oblikovanje spola i roda – Veterinarski fakultet UNSA

Spol je biološka kategorija a rod društvena i svako društvo kreira poželjne modele muškosti ženskosti koji nisu prirodna datost već konstrukt. S ciljem senzibilizacije nastavnog osobalja i studenata i studentica prvo predavanje na Veterinarskom fakultetu održala je prof.dr. Zilka Spahić Šiljak 21.03.2024. godine na temu „Društveno oblikovanje spola i roda“, a predavanje je organizirala i najavila prof.dr.[…]

Održana druga radionica “Plašite li se vještica?”

U ponedjeljak, 18. marta, održana je druga radionica u seriji pod nazivom “Plašite li se vještica?”. Radionicu je vodila Nidžara Ahmetašević, novinarka i istraživačica iz Sarajeva. Tokom radionice, učesnice su imale priliku da se upoznaju s historijskim prikazom vještica, čuvenim progonima vještica u Zapadnoj Evropi i SAD-u, te savremenim iskorištavanjem tih proganjanja i zločina u komercijalne svrhe.[…]

Rezultati MENGA istraživanja predstavljeni predstavnicima vlasti i univerziteta

Dana 18.03.2024. objavljena je publikacija koja donosi rezultate istraživanja pod nazivom “Koliko košta i koliko boli: Društveno dekodiranje menstruacije na univerzitetima u BIH”, u sklopu projekta MENGA. Ova publikacija predstavlja rezultat petomjesečnog istraživanja provedenog na osam javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini, u kojem su sudjelovale studentice i nastavnice. MENGA istraživanje je prvo istraživanje ovog tipa sprovedeno[…]

TPO FONDACIJA IZDALA PUBLIKACIJU: KOLIKO KOŠTA I KOLIKO BOLI? DRUŠTVENO DEKODIRANJE MENSTRUACIJE NA UNIVERZITETIMA U BOSNI I HERCEGOVINI

U okviru MENGA projekta, TPO Fondacija je izdala publikaciju pod nazivom „Koliko košta i koliko boli? Društveno dekodiranje menstruacije na univerzitetima u Bosni i Hercegovini“. Autorice publikacije vrijedno su radile na istraživanju u proteklom periodu te na 58 stranica možete pronaći zanimljive podatke o menstrualnom siromaštvu u BIH. MENGA (eng. Menstrual and Gender Action) istraživanje je prvo[…]

ODRŽANA PREDAVANJA NA PARTNERSKIM UNIVERZITETIMAO KRIMINALISTIČKIM I KRIVIČNOPRAVNIM ASPEKATIMA FEMICIDA IO RADU POLICIJE U ZAJEDNICI (PRAVNI ASPEKTI)

U sklopu projekta UNIGEM u protekloj sedmici održana su predavanja za studente i studentice i nastavno osoblje na dva UNIGEM-ova partnerska univerziteta – Internacionalnom univerzitetu Travnik u Travniku (IUT) i Univerzitetu u Zenici (UNZE). Predavanja su se odnosila na temu kriminalističkih i krivičnopravnih aspekata femicida i na temu rada policije u zajednici (pravne aspekte). Predavač je bio[…]

ODRŽANA TREĆA TRIBINA TRUDBENICE U KULTURI

U subotu 09.03.2024. održana je treća tribina iz serijala “Trudbenice u kulturi” pod nazivom “Ram za sliku” u okviru UNIGEM projekta. Gošća je bila poznata fotografkinja Imrana Kapetanović koja se afirmiriala svojim projektima sa ranjivim skupinama uključujući žene, osobe sa invaliditetom migrante i druge. Razgovor je vodila prof.dr. Adisa Bašić koja je u uvodu naglasila da je[…]

Zilka Spahić Šiljak: Osmi mart – praznik u kojem se postavljaju pitanja i traže odgovori

Alice Walker (1944), afroamerička spisateljica i aktivistica, podsjeća nas na moć koju imamo u sebi da napravimo promjene riječima: “Najčešći način na koji ljudi gube svoju moć jeste razmišljanje da je nemaju.” Ovog Osmog marta, kao i u vrijeme drugih važnih datuma, često možemo čuti žene da kažu kako ne mogu ništa učiniti, kako nemaju nikakvu moć,[…]

Održana prva radionica “Plašite li se vještica “

U povodu Međunarodnog dana žena, održana je inspirativna radionica pod nazivom “Plašite li se vještica?”, označivši početak serije koja ima za cilj istraživanje historijskog i društvenog prikaza vještica. Vođena od strane Nidžare Ahmetašević, istaknute novinarke i istraživačice iz Sarajeva, radionica je prodrla u kompleksan razvoj mita o vješticama i njegovih implikacija na žene kroz historiju. Nidžara Ahmetašević[…]